/
/
بازدید جمعی از مدیران شرکت های خصوصی ودولتی از شرکت

بازدید جمعی از مدیران شرکت های خصوصی ودولتی از شرکت

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on facebook

شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان در کارخانه تولیدی خود روز پنجشنبه مورخ 01/12/1398 پذیرای قدوم مبارک برخی از مقامات و مسئولین شرکت های خصوصی و دولتی جهت بازدید از امکانات (کارخانه) به منظور ترسیم افق همکاری های بلند مدت آتی بوده است.این امر در نهایت با انعقاد سه صورت جلسه با موضوع های ره اندازی نیروگاه برق (CHP) و تولید کاتالیست DRI و تجزیه بازیافت و ریفرمینگ خاتمه یافت که مبنای همکاری های پیش رو قرار می­گیرد.در این بازدید ها و جلسات صورت گرفته بزرگوارانی همچون جناب آقای پروفسور بهبهانی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعت نفت، جناب آقای مهندس تماری رئیس مجتمع شرکت پتروشیمی پلی پروپیلن جم، جناب آقای قهرمانی نماینده شرکت پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه، جناب آقای مهندس فلاح دوست نماینده اداره برق مرکزی استان تهران، جناب آقای مهندس زحمتکش ، جناب آقای کورنگی (مدیرعامل Maps)، جناب آقای مهندس نعمتی ، جناب آقای مهندس شکوری و جناب آقایان احمدی و بهزادی و خانی حضور داشته اند.امید است با توکل بر حضرت حق و با اقتدار و قدرت گامهای بلند و استواری در جهت احقاق و سربلندی تولید ملی برداریم

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on facebook