گــستــرش کاتالیست ایــرانـیــان021-48000020

انتصاب مدیرعامل جدید گسترش کاتالیست ایرانیان
1398/02/23

هیات مدیره شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان در آخرین جلسه خود در خرداد ماه 1397، مهندس امیر وفایی را به عنوان مدیرعامل جدید این شرکت انتخاب کردند.

به گزارش روابط عمومی، به موجب تصمیم هیات مدیره، مهندس وفایی از ابتدای تیر ماه به سمت مدیرعاملی شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان منصوب شدند.

مهندس وفایی با بیش از 20 سال سابقه در صنایع نفت و گاز، مسوولیت های مدیریتی مختلفی را بر عهده داشته اند.