گــستــرش کاتالیست ایــرانـیــان021-48000020

امضای تفاهم‌نامه همکاری با پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
1398/02/28

شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان و پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران به منظور گسترش ارتباط، بهره‌گیری از توانایی‌های علمی، فنی و تحقیقاتی طرفین و نیز تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش روابط عمومی، در این تفاهم نامه طرفین برای همکاری در خصوص ارائه خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی، ارائه مشاوره فنی برای بهبود کیفیت محصول قابل رقابت، انجام پروژه‌های تحقیقاتی مشترک، تولید محصولات نوین و ایجاد شرکت‌های زایشی اعلام آمادگی کردند.