گــستــرش کاتالیست ایــرانـیــان021-48000020

بازدید نمایندگان شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان از کارخانه گسترش کاتالیست ایرانیان
1398/03/01

جمعی از مدیران و کارشناسان شرکت‌های عضو گروه گسترش نفت و گاز پارسیان از خط تولید و امکانات و زیرساخت‌های شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان در شهرک صنعتی چرمشهر ورامین بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی، هدف از این بازدید بررسی زمینه‌های همکاری و سرمایه‌گذاری مشترک برای تجاری‌سازی کاتالیست‌های مورد نیاز صنعت پتروشیمی و پالایشگاه بود که با تبادل نظر کارشناسان طرفین، بر فراهم بودن زمینه‌های همکاری تاکید و برای ادامه جلسات و پیگیری موضوعات فیمابین تفاهم صورت گرفت.

در این بازدید و نشست مشترک، مدیران و کارشناسانی از شرکت‌های عضو گروه گسترش نفت و گاز پارسیان شامل پالایش نفت شیراز، پتروشیمی تبریز، پتروشیمی پردیس، پتروشیمی زاگرس، پتروشیمی شیراز و صنایع پتروشیمی کرمانشاه حضور داشتند و درباره کاتالیست‌های مورد نیاز صنعت بحث و تبادل نظر شد.