گــستــرش کاتالیست ایــرانـیــان021-48000020


سایر کاتالیست ها

  • کاتالیست سنتز متانول (Methanol Synthesis)
  • کاتالیست انتقال آب-گاز دما بالا (HTSC)
  • کاتالیست متاناسیون (Methanation)
  • کاتالیست های RFCC و FCC
  • کاتالیست های هیدروکراکینگ (ISOMAX)
  • کاتالیست های هیدروتریتینگ (Hydrotreating)
  • کاتالیست های تولید پلی اتیلن و پلی پروپیلن

 

 

برچسب ها: