Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

اخبار

بازدید آقای چن مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری IDA چین از کارخانه گسترش کاتالیست ایرانیان

شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان در کارخانه تولیدی خود روز پنجشنبه مورخ 01/12/1398 پذیرای آقای چِن مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری IDA به همراه خانم رحمانی مترجم به منظور ترسیم افق همکاری های بلند مدت آتی بوده است.

این امر با انعقاد تفاهم نامه  همکاری و استفاده از امکانات شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان در زمینه بازیافت کاتالیستهای مستعمل به منظور استحصال فلزات گرانبها همکاری نمایند، همچنین ساخت کاتالیست های خاص و عرضه آنها به بازارهای چینی توسط آقای چِن خاتمه یافت که مبنای همکاری های پیش رو قرار می­گیرد.

  • IMG 0789
  • IMG 0873

     

    اخبار