• كارخانه شركت گسترش كاتاليست ايرانيان در منطقه چرم شهر ورامين در شهرك صنعتي سالاريه واقع شده است.
 • مساحت كل كارخانه بالغ بر 50.000 مترمربع مي باشد.
 • مساحت سالنهاي توليدي، در حدود 7000 مترمربع
 • مساحت انبارهاي سرپوشيده، در حدود 9000 مترمربع
 • ساختمان اداري، در حدود 1000 مترمربع
 • آزمايشگاه تحقيق و توسعه با زيربنايي در حدود 800 مترمربع

ساختمانهاي تاسيساتي و پشتيباني، 1.100 مترمربع

امکانات زیر بنایی كارخانه – تأسیسات

 • واحد تولید آب دیونیزه به ظرفیت 21 متر مکعب در ساعت
 • برق صنعتی 1/170 مگاوات
 • بویلر بخار با ظرفیت 10 تن بر ساعت
 • بویلر روغن داغ به ظرفیت 500 هزار کیلوکالری بر ساعت
 • پست گاز با ظرفیت 2500 متر مکعب در ساعت
 • کمپرسور به ظرفیت 5 مترمکعب در دقیقه
 • آب با ظرفیت 150 متر مکعب در روز

امکانات زیر بنایی كارخانه – ماشین آلات

 • بلندر
 • اکسترودر
 • خمیرگیر
 • خشک کن
 • تجیزات حمل و نقل درون کارگاهی کوره

امکانات زیر بنایی كارخانه – تجهیزات آزمایشگاهی

 • آزمایشگاه سنتز
 • آزمایشگاه آنالیز دستگاهی و تعیین مشخصات(عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی کشور) ودارای گواهینامه ISO17025

آزمایشگاه ارزیابی عملکرد راکتوری (کاتاتست)

X