دستگاه جذب اتمی

  • مدیر
  • 18 بهمن 1399

دستگاه جذب اتمی یکی از دستگاههایی است که در تجزیه و تحلیل فلزات کاربرد بسیاری دارد. این غلظت براساس اندازه گیری میزان…

دستگاه FT-IR

  • مدیر
  • 17 اردیبهشت 1397

دستگاه FT-IR برای طیف سنجی مادون قرمز در آزمایشگاه ورد استفاده قرار میگیرد. بوسیله این دستگاه میتوان میزان طیف مادن قرمز را…

صندوق رشد صنعتی

  • مدیر
  • 17 اردیبهشت 1397

چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و…

پلان بازاریابی

  • مدیر
  • 17 اردیبهشت 1397

چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و…

طراح گرافیک

  • مدیر
  • 17 اردیبهشت 1397

چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و…

X