دریافت جایزه ملی مدیریت کسب و کار سال 1402 کشور در بخش صنعت پتروشیمی

کمیته اعطای جایزه ملی مدیریت کسب و کار سال 1402کشور، به عنوان یکی از برنامه های انجمن مدیریت کسب و کار ایران و همزمان با دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار براساس اطلاعات دریافت شده و بررسی های صورت گرفته، شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان را شایسته دریافت جایزه ملی مدیریت کسب […]