بازدید جمعی از مدیران شرکت های خصوصی ودولتی از شرکت

شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان در کارخانه تولیدی خود روز پنجشنبه مورخ 01/12/1398 پذیرای قدوم مبارک برخی از مقامات و مسئولین شرکت های خصوصی و دولتی جهت بازدید از امکانات (کارخانه) به منظور ترسیم افق همکاری های بلند مدت آتی بوده است.این امر در نهایت با انعقاد سه صورت…

بازدید مهندس آقایاری رئیس گروه صنایع شیمیایی وزرات صمت از پروژه تولید کاتالیست RFCC

در روز سه شنبه  مورخ 24 تیر 1399 جناب آقای مهندس آقایاری رئیس گروه صنایع شیمیایی وزرات صمت به همرا ه جمعی از کارشناسان وزارت صمت از پروژه تولید کتالیست RFCC بازدیدی فرمودند ، هدف از این بازدید آشنایی هرچه بیشتر این عزیران با توانمندیهای این شرکت در جهت…

انتخاب شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان به عنوان شرکت برتر دانش بنیان در حوزه اصلی پتروشیمی

انتخاب شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان یکی از چهار شرکت فناور و دانش بنیان برتر در حوزه اصلی کاتالیست ها و افزودنی های صنایع  پتروشیمی  

بازدید دکتر ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از محصولات شرکت گسترش کتالیست ایرانیان

  روز دوشنبه مورخ 20 مرداد 1399 دکتر ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در آیین افتتاحیه باغ فناوری شهرستان ورامین که با حضور جمعی از شرکت های دانش بنیان برگزار گردید از محصولات و پروژهای در حال انجام شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان بازدید کردند .در این…

بازدید مهندس کشانی عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

  در روز شنبه 5 مهر ماه 1399 شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان میزبان جناب آقای مهندس کشانی عضو محترم هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات بود .در این بازدید جناب آقای مهندس کشانی ضمن آشنایی با امکانات و توانمندیهای این شرکت در جریان پروژه های…

X