ترکیبات کاتالیست RFCC

فرآیند کاتالیست RFCC برای تبدیل برش سنگین و کم ارزش نفتی به فرآورده نفتی باارزش است. خوراک اصلی این کاتالیست نفت گاز حاصل از برج های خلا است. و محصولاتی مانند گاز سبک، بنزین، گازوییل سبک و سنگین است. فرآیند RFCC جزو مهمترین فرآیندهای پالایشگاه محسوب می شود. مهمترین نقش این کاتالیزرو تبدیل مواد کم ارزش به مواد با ارزش و سبک است. این کاتالیزور برای تبدیل نفت خام به بنزین و سوخت استفاده می شود.

ترکیبات کاتالیست ریفورمینگ

کاتالیست ریفرمینگ که نام دیگر آن کاتالیست اصلاح کننده یا کاتالیست تبدیل است شامل پلاتین یا رنیوم است. رنیومی که بر پایه سیلیکا یا سیکا آلومینا قرار دارد. البته بعضی از آنها شامل پلاتین و نیوم نیز هستند. این کاتالیزرو یک کاتالیور  اصلاح کننده است و در طول فعالیت خود موجب رسوب کک کربن  و از دست داد رفتن کلرید می شود. این کاتالیزور قابلیت احیای دوباره را داراست. مدت زمان چرخه این کاتالیزور به کیفیت مواد اولیه آن نیز بستگی دارد.

تر کیبات کاتالیست اسید سولفوریک

این کاتالیست از ترکیبات اکسید وانادیوم و خاک دیاتومه ساخته شده است. ظاهر این کاتالیست به شکل استوانه ای و ستاره ای می باشد. ماده اصلی سازندگان کارخانه های تولید کننده سولفوریک و سولفونیک کاتالیست پنتا اکسید وانادیوم است. مزیت استفاده از این کاتالیست مواردی چون سطح تماس بالا، فشار کم، مقاومت در برابر سمی شدن، خصوصیات عملیاتی بالا، قیمت مناسب، کم شدن تایم راه اندازی را میتوان نام برد.

Rs-service

کاتالیست اسید سولفوریک

این کاتالیست از موادی چون اکسید وانادیوم و خاک دیاتومه ساخته شده است. از نظر ظاهری نیز به شکل استوانه ای و ستاره ای بنظر میرسد. ماده کاتالیست پنتا اکسید وانادیوم از مواد اصلی سازندگان کارخانه های تولید اسید سولفوریک و سولفونیک می باشد. کاتالیست اسید سولفوریک انواع متفاوتی دارد مانند مدل SC38,SC48,sc69,Dust protective. مدل SC38 به دلیل فرمولاسیون خوبی که دارد میتواند فعالیت خوبی در طول عملیات داشته باشد. این کاتالیست را میتوان در تمام بسترهای کانورتور کارخانه اسید سولفوریک قابل استفاده است. سرعتی که این کاتالیست قابلیت کار در آن را دارد حدود 0.3 تا .45 متر بر ثانیه میباشد. مدل SC48 از نوع وانادیوم بالا بحساب می آید و برای مواردی که SO3 بالایی دارد مناسب است. کاتالیست اسید سولفوریک به دلیل داشتن مقدار زیادی از وانادیوم و استفاده از پروموتورهای فلزات آلکالی موجب زیاد شدن فعالیت کاتالیست خواهد شد. البته در موارد دیگری که غلظت بالایی از SO3بالا و SO2 کم باشد فعالیت این کاتالیست فعالیت بهتری خواهد داشت. کاتالیست V2O5/SiO2 برای اکسیداسیون SO2 به SO3 (که مصرف عمده آن تولید اسید سولفوریک است) با کمک اکسیژن بکار میرود . در این کاتالیست فاز فعال، مخلوط پنتااکسید وانادیوم و سولفات/پیروسولفات قلیایی است که در دمای واکنش به صورت فازی مذاب سطح خلل و فرجهای پایه سیلیسی را پر نموده است. نظر به اینکه درصد SO3 و غلظت 5+ V در این کاتالیست با میزان تبدیل خوراک و دما تغییر میکند، سینتیک واکنش اکسیداسیونSO2 بسیار پیچیده میباشد. ساخت کاتالیست با مقادیر و ترکیبات مختلف مورد بررسی قرار گرفته، خاک دیاتومه تخلیص شده سواحل خلیج فارس برای استفاده به عنوان پایه انتخاب شد. باانجام آزمایشات،XRF ،XRD تعیین سطح ویژه BET تخلخل سنجی و آنالیز رنگ، مناسب بودن کاتالیست ساخته شده برای تعیین مکانیسم واکنش مورد تایید قرار گرفت. درقسمت دیگر پروژه، مطالعه سینتیکی واکنش با کاتالیستهای ساخته شده انجام گرفت و با کمک داده های تجربی، سینتیک تابع دمایی واکنش در شرایط عملیاتی 380-420C فشار 0/10MPa و ترکیب گاز ورودی %71/1N2 , %18/9O2 , %10 SO2 ۷۱ % بدست آمد. پارامترهای این معادله از جمله سرعت ثابت واکنش، به خوبی از رابطه آرنیوسی دمایی پیروی میکنند و به سادگی از آن انرژی فعالیت، واکنش بدست می آید.

Rs-service

کاتالیست ریفورمینگ

این کاتالیست در برابر ساخت کربن بسیار مقاوم است. در نتیجه در صنعت هایی مانند فولاد و صنعت پتروشیمی و صنایع دیگر کاربرد دارد. استفاده از این کاتالیزور موجب رسوب شدن کربن است. دو ویژگی اسیدیته و ساختار سطح از موارد با اهمیت هستند. استفاده از کاتالیزور با غلظت کم موجب کاهش ایجاد شدن کک میشود. علت انتخاب این کاتالیزور در عملکرد قیمت کم اکسید منیزیم و استحکام حرارتی بالا است.  تبدیل کاتالیستی ریفورمینگ فرآیند تبدیل بسیار پرکاربرد در زمینه پالایشگاه نفت و پتروشیمی است. ریفورمینگ با تبدیل نفت اکتان پایین به اکتان بالاتر برای ترکیب بنزین و تولید فرآورده های آروماتیک غنی تبدیل میکند. با افزایش نیاز به مواد معدنی و اکتان بالا اصلاح کاتالیستی ریفورمینگ مهمترین فرآیند در صنعت نفت و پتروشیمی است. این کاتالیست خصوصیاتی چون درصد پایین متان خروجی، مقاومت بالا در برابر بخار و چگالش بخار، سهولت در فعال سازی کاتالیست. کاتالیست ریفورمینگ انواع متفاوتی دارد مانند SARV-110 SARV-110P, SARV-110A, SARV-111, SARV-111P, SARV-113N  که در موارد مختلفی قابل استفاده میباشد. تولید هیدروژن با استفاده از فرایند ریفورمینگ بخار آب با متان به­ وسیله کاتالیست صنعتی نیکل بر پایه آلومینا بررسی شد. این فرایند در صنعت در دمای C° 900-750 انجام می­شود. به منظور کاهش مصرف انرژی، توسعه کاتالیست­ هایی برای کاهش دمای عملیاتی مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین بررسی عملکرد کاتالیست صنعتی و شناخت علت ­های غیر فعال شدن آن در شرایط گوناگون و به­ ویژه در دمای کم اهمیت زیادی دارد که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت.  از آنالیز CHN برای به ­دست آوردن مقدار کربن موجود در کاتالیست پس از فرایند و از آنالیز XRD و رابطه شیر برای بررسی سینترینگ کاتالیست استفاده شد. در طی مدت آزمایش، تبدیل متان در دماهای C°750 و C°850، به تقریب ثابت و به ترتیب 8/75 و 4/84 بود، ولی در دمای C°650 و C°550 تبدیل متان روند کاهشی داشت. درصد تبدیل متان و درصد مولی هیدروژن با افزایش دما، افزایش  یافت، ولی پس از دمای C°750، شیب درصد مولی هیدروژن نسبت به درصد تبدیل متان کاهش یافت. از نظر تولید هیدروژن و درصد تبدیل متان، مناسب ­ترین دما C°750 بود و با افزایش دما بیش از این مقدار، بازده تولید هیدروژن تغییر محسوسی نداشت و از سویی انتخاب پذیری CO افزایش یافت که دلخواه نیست.

آخرین اخبار

X