سیستم مدیریت یکپارچه

Integrated Management System

شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان خلق ارزش و ارتقاي سطح رضايت‌مندي مشتريان، سهامداران و سایر ذي‌نفعان را از طريق رويكرد سيستمي و ایجاد سازمانی يادگيرنده، سالم و متعالي و  به‌کارگيري اصل بهبود مستمر، محور اصلی فعالیت‌های خود مي‌داند و به همين منظور، در جهت توسعه‌ پايدار، رعايت‌ الزامات استاندارد ISO9001:2015   را در  دستور كار خود  قرار داده  و خود را ملزم به استقرار سیستم مدیریت کیفیت با تکیه بر 8 اصل زیر نموده است:

تمرکز بر مشتری

رهبری

تعهد کارکنان

رویکرد فرآیندی به مدیریت

رویکرد سیستمی به مدیریت

بهبود مستمر

تصمیم‌ گیری بر مبنای واقعیات