صعود کارکنان شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان به قله دماوند

به گزارش روابط‌ عمومی شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان، کارکنان شرکت، با صعود به قله دماوند ، ضمن تلاش در فرهنگ‌سازی برای حفاظت از محیط‌ زیست، همدلی، همبستگی، نظم، استواری و استقامت را تمرین کردند تا در طلوعی دیگر، با عزمی جزم‌ و انگیزه‌ی بیشتر، به استقبال خدمت‌گزاری به میهنمان بروند. گفتنی است شرکت در راستای […]

بازدید جمعی از مدیران شرکت های خصوصی ودولتی از شرکت

شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان در کارخانه تولیدی خود روز پنجشنبه مورخ 01/12/1398 پذیرای قدوم مبارک برخی از مقامات و مسئولین شرکت های خصوصی و دولتی جهت بازدید از امکانات (کارخانه) به منظور ترسیم افق همکاری های بلند مدت آتی بوده است.این امر در نهایت با انعقاد سه صورت جلسه با موضوع های ره اندازی نیروگاه […]