مدیــــران

DIRECTORS

placeholder.png

سیـاوش
کمـالی

مدیر کارخانه
placeholder.png

مصطفـی
حسینی‌مهـر

مدیــر مالی و اقتصادی
placeholder.png

مسعـود
رجبـی

مدیر منابع انسانی و پشتیبانی
sarafzadeh

علـی
صـراف‌زاده

مدیـر مهندسـی خریـد
vian

محمــد
ویـــن

مدیر مهندسی فروش
dastpak

جهــان
دست‌پاک

مدیر تولید
taghavi

سعیـــد
تقــــوی

مدیر تعمیر و نگهداری
placeholder.png

سلیم
نبیلی

مدیریت طرح و توسعه
placeholder.png

یعقوب
فرهنگ

مدیریت کنترل کیفیت