مدیــــران

DIRECTORS

placeholder.png

دکتر مرتضی
اصغری

مدیر تحقیقات
placeholder.png

سیـاوش
کمـالی

مدیر کارخانه
placeholder.png

مصطفـی
حسینی‌مهـر

مدیــر مالی و اقتصادی
placeholder.png

مسعـود
رجبـی

مدیر منابع انسانی و پشتیبانی
sarafzadeh

علـی
صـراف‌زاده

مدیـر مهندسـی خریـد
vian

محمــد
ویـــن

مدیر مهندسی فروش
dastpak

جهــان
دست‌پاک

مدیر تولید
shojaei

ایـــرج
شجـاعــی

مدیر طرح و توسعه
taghavi

سعیـــد
تقــــوی

مدیر تعمیر و نگهداری
safiyzadeh

مریــم
صفی‌یــاری

مدیریت کنترل کیفی