بازدید نمایندگان شرکت گل گهر

درپی تولید کاتالیستDRI  توسط شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان ، نمایندگان شرکت گل‌گهر از روند تولید و آماده‌سازی این محصول بازدید کردند. به گزارش روابط عمومی شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان ، نمایندگان شرکت گل‌گهر در تاریخ روز شنبه مورخ ۲۲ آبان سال جاری، ضمن بازدید از خط تولید کاتالیست DRI درکارخانه گسترش کاتالیست ایرانیان از نزدیک […]