تولید کیفی کاتالیست، دستاورد اعتماد و استفاده از توان و دانش داخلی است

مدیر عامل «ومعادن» در بازدید از شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان تاکید کرد: تولید کیفی کاتالیست، دستاورد اعتماد و استفاده از توان و دانش داخلی است. مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن وفلزات با اشاره به اهمیت بومی‌سازی دانش و جایگاه آن در بخش تولید، ساخت کالاهای دانش بنیان را تحقق عملی اقتصاد مقاومتی دانست. به […]