حضور شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان درسومین جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران هتل المپیک بهمن 1400

گزارش تصویری حضور شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان درسومین جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران هتل المپیک بهمن 1400 حضور شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان درسومین جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران هتل المپیک بهمن 1400 سومین جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران حضور مهندس رشيد زاده ریس پژوهشکده صنعت کاتالیست ایران در غرفه شرکت گسترش کاتالیست […]