مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان(سهامی خاص)برگزار شد. مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان(سهامی خاص) در روز سه شنبه مورخ3/3/1401 در محل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام )   برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1400 با حضور نمایندگان سهامداران ، اعضای […]