بازدید شرکت آسکوتک از کارخانه گسترش کاتالیست ایرانیان/گامی در راستای توسعه همکاری های فناورانه

در راستای توسعه همکاری های فناورانه و تبادل دانش در حوزه کاتالیست،،روز چهارشنبه نهم خرداد 1403 مدیر عامل شرکت آسکوتک نمایندگی آلمان  از کارخانه گسترش کاتالیست ایرانیان بازدید کردند. در این بازدید،مدیران و کارشناسان دو شرکت ضمن آشنایی با فرآیند تولید و فناوری های نوین به کار رفته در کارخانه گسترش کاتالیست ایرانیان،در خصوص زمینه […]