دستیابی به ظرفیت تولید یک تن در روز در شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان

امیر حسین نادری در گفت و گو با دنیای اقتصاد مطرح کرد:دستیابی به ظرفیت تولید یک تن در روز در شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان دنیای اقتصاد – شرکت دانش بنیان گسترش کاتالیست ایرانیان توانست در تیر ماه 1400  به ظرفیت تولید روزانه یک تن کاتالیست سنتز گاز احیاء(DRI) دست پیدا کند.شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان (ICD) […]