حضور دکتر مولوی زاده مدیر عامل شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان در همایش تخصصی تاب آوری در صنعت فولاد هتل هما تهران

حضور دکتر مولوی زاده مدیرعامل شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان در همایش تخصصی تاب آوری در صنعت فولاد هتل هما تهران و دیدار با دکتر طیب نیا مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه درخصوص عملکرد کاتالیست های شرکت گفتگو شد.

دریافت جایزه ملی مدیریت کسب و کار سال 1402 کشور در بخش صنعت پتروشیمی

کمیته اعطای جایزه ملی مدیریت کسب و کار سال 1402کشور، به عنوان یکی از برنامه های انجمن مدیریت کسب و کار ایران و همزمان با دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار براساس اطلاعات دریافت شده و بررسی های صورت گرفته، شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان را شایسته دریافت جایزه ملی مدیریت کسب […]