حضور گسترش کاتالیست ایرانیان در رویداد صدرا( پیوند میان صنعت و دانشگاه )

رویداد صدرا پیوند دانشگاه و صنعت است،این رویداد از تاریخ 17 تا 19اردیبهشت 1403 در ساختمان فنی و مهندسی دانشگاه آزاد تهران شمال واقع در خیابان چمن آرا با حضور شرکت های صنعتی و اساتید محترم دانشگاه و دانشجویان عزیز برگزار خواهد شد. حضور کاتالیست ایرانیان در رویداد صدرا (پیوند میان صنعت و دانشگاه ) […]