بازدید رِئیس اداره کار و رفاه اجتماعی ورامین و معاونت روابط کار از شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان در روز کارگر

رئیس اداره کار و رفاه اجتماعی ورامین و معاونت روابط کار از شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان به مناسبت روز جهانی کارگر بازدید کردند. در راستای گرامیداشت روز جهانی کارگر ،رئیس اداره کار و رفاه اجتماعی ورامین ،مهندس آباد، به همراه معاون روابط کار، مهندس غفاری، از شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان بازدید کردند.       […]

11 اردیبهشت ماه روز جهانی کارگر گرامی باد

زحمات شما بذرهایی هستند که جوانه می زنند و ثمره آن رشد و آبادانی کشور است. از شما برای نقشی که در پیشرفت کشور ایفا می کنید متشکریم. گسترش کاتالیست ایرانیان  روز کار و کارگر را بر تمامی کارگران عرصه کار و تلاش تبریک می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید.