عید سعید فطر مبارک

حلول ماه عید و شادی مسلمین است/پایان ماه روزه، برا صائمین است   عید فطر و جشن طاعت بر ره یافتگان ضیافت الهی مبارک روابط عمومی شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان