دانشگاه آزاد اسلامی و شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان تفاهم نامه همکاری امضا کردند

دانشگاه آزاد اسلامی و شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان در راستای توسعه همکاری های علمی،پژوهشی و فناوری،تفاهم نامه همکاری امضا کردند. این تفاهم نامه در دفتر رییس دانشگاه  آزاد اسلامی واحد تهران شمال وبا حضور آقای دکتر محمود ملماسی رییس دانشگاه و آقای دکتر محمد حسین مولوی زاده مدیر عامل شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان به امضا […]