سومین بارگذاری شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان در مگامدول کوثر

سومین تزریق کاتالیست تولیدی شرکت گسترش کاتالیس ایزانیان در مگامدلو کوثر شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر با موفقیت به انجام رسید.شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان پیش از این در دو نوبت محصول کاتالیست تولیدی خود را به شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر تحویل داد و این نوبت در پی رضایت آن مجموعه […]

ارسال کاتالیست احیای مستقیم فولاد سفارش شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر

سفارش درخواستی شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر توسط شرکت کاتالیست ایرانیان تولید و ارسال شد.به گزارش روابط عمومی شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان، این محموله، کاتالیست احیای مستقیم فولاد (DRI) است که از جمله سفارشات شرکت توسعه آهن‌و‌فولاد گل‌گهر بود.در پی این توافق و در دو مرحله مدیران و مجموعه فنی شرکت توسعه آهن و […]

بازدیدجمعی از مدیران و سرپرستان شرکت توسعه اهن و فولاد گل گهر

جمعی از مدیران وسرپرستان شرکت توسعه آهن وفولاد گل گهر از قسمتهای مختلف کارخانه شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان بازدید کردند. این بازدید در راستای آشنایی با روند تولید محصول کاتالیست DRI شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان توسط مدیران و سرپرستان شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر انجام پذیرفت در ادامه این رویداد از بخش های […]