/
/
صعود کارکنان شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان به قله دماوند

صعود کارکنان شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان به قله دماوند

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on facebook

به گزارش روابط‌ عمومی شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان، کارکنان شرکت، با صعود به قله دماوند ، ضمن تلاش در فرهنگ‌سازی برای حفاظت از محیط‌ زیست، همدلی، همبستگی، نظم، استواری و استقامت را تمرین کردند تا در طلوعی دیگر، با عزمی جزم‌ و انگیزه‌ی بیشتر، به استقبال خدمت‌گزاری به میهنمان بروند.

گفتنی است شرکت در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی خود در حفاظت از محیط‌ زیست و فرهنگ‌سازی در این خصوص و همچنین ترغیب همگان به ورزش و توجه به سلامت خود، برنامه‌های متنوعی را خواهد داشت.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on facebook