/
/
ارسال کاتالیست احیای مستقیم فولاد سفارش شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر

ارسال کاتالیست احیای مستقیم فولاد سفارش شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر

سفارش درخواستی شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر توسط شرکت کاتالیست ایرانیان تولید و ارسال شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان، این محموله، کاتالیست احیای مستقیم فولاد (DRI) است که از جمله سفارشات شرکت توسعه آهن‌و‌فولاد گل‌گهر بود.
در پی این توافق و در دو مرحله مدیران و مجموعه فنی شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر از روند تولید این کاتالیست در کارخانه شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان بازدید کردند.

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email