/
/
بازديد مهندس پاک بین مدیر بخش احیا شرکت فولاد خوزستان از شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان

بازديد مهندس پاک بین مدیر بخش احیا شرکت فولاد خوزستان از شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان

بازديد مهندس پاک بین مدیر بخش احیا شرکت فولاد خوزستان از شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email