/
/
بازدیدجمعی از مدیران و سرپرستان شرکت توسعه اهن و فولاد گل گهر

بازدیدجمعی از مدیران و سرپرستان شرکت توسعه اهن و فولاد گل گهر

جمعی از مدیران وسرپرستان شرکت توسعه آهن وفولاد گل گهر از قسمتهای مختلف کارخانه شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان بازدید کردند.

این بازدید در راستای آشنایی با روند تولید محصول کاتالیست DRI شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان توسط مدیران و سرپرستان شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر انجام پذیرفت در ادامه این رویداد از بخش های مختلف کارخانه بازدید شد.  

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email