/
/
بازدید شرکت های کانی مس و آسین فولاد از شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان

بازدید شرکت های کانی مس و آسین فولاد از شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان

بازدید نمایندگان شرکت مهندسی آسین فولاد و شرکت خدمات فنی و مهندسی صنایع و معادن کانی مس از شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email