/
/
بازدید مهندس جعفری معاون وزیر و ریس هیت عامل ایمیدرو در غرفه شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان

بازدید مهندس جعفری معاون وزیر و ریس هیت عامل ایمیدرو در غرفه شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان

بازدید مهندس جعفری معاون وزیر و ریس هیت عامل ایمیدرو در غرفه شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان جشنواره ونمایشگاه ملی فولاد ایران هتل المپیک بهمن ماه ۱۴۰۰

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email