/
/
بازدید مهندس کیهانی معاونت بهره برداری فولاد غدیر نی‌ریز از شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان

بازدید مهندس کیهانی معاونت بهره برداری فولاد غدیر نی‌ریز از شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email