/
/
بازدید و دیدار دکتر همتی مدیر عامل شرکت MMTE با دکتر مولوی زاده مدیر عامل شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان

بازدید و دیدار دکتر همتی مدیر عامل شرکت MMTE با دکتر مولوی زاده مدیر عامل شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان

بازدید و دیدار دکتر همتی مدیرعامل MMTE با دکتر مولوی زاده مدیرعامل شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان در نمایشگاه بین المللی صنعت فولاد ومتالوژی و صنایع وابسته در اصفهان شهریور ماه 1402

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email