/
/
بازدید و دیدار مهندس محجوب معاون برنامه ریزی فولاد تکنیک و دکتر بنائيان مدیر ارشد فولاد مبارکه در غرفه شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان با حضور دکتر مولوی زاده مدیر عامل شرکت. نمایشگاه بین‌المللی اصفهان

بازدید و دیدار مهندس محجوب معاون برنامه ریزی فولاد تکنیک و دکتر بنائيان مدیر ارشد فولاد مبارکه در غرفه شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان با حضور دکتر مولوی زاده مدیر عامل شرکت. نمایشگاه بین‌المللی اصفهان

بازدید و دیدار مهندس محجوب معاون برنامه ریزی فولاد تکنیک و دکتر بنائیان مدیر ارشد فولاد مبارکه در غرفه شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان با حضور دکتر مولوی زاده مدیرعامل شرکت  در نمایشگاه بین المللی صنعت فولاد ومتالوژی و صنایع وابسته در اصفهان شهریور ماه 1402

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email