/
/
برگزاری دوره آموزشی سیستم انبار، تدارکات، باسکول، فروش

برگزاری دوره آموزشی سیستم انبار، تدارکات، باسکول، فروش

دوره آموزشی سیستم انبار، تدارکات و باسکول ویژه مدیران و پرسنل شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان در مردادماه سال جاری برگزار گردید

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email