/
/
تمدید مناقصه “احداث ساختمان اداری” و “ساخت سوله خردایش و سر درب ورودی”

تمدید مناقصه “احداث ساختمان اداری” و “ساخت سوله خردایش و سر درب ورودی”

مناقصه “احداث ساختمان اداری” و “ساخت سوله خردایش و سر درب ورودی” برای دوره چهارم و تا 29 مهر ماه سال جاری تمدید شد.

برای مشاهده اسناد مناقصه کلیک نمایید.

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email