/
/
حضور دکتر مولوی‌زاده در کارگاه مدل کسب‌و‌کار شرکت سرمایه‌گذاری توسعه‌معادن و فلزات مرکز همایش‌های هتل ارم تهران

حضور دکتر مولوی‌زاده در کارگاه مدل کسب‌و‌کار شرکت سرمایه‌گذاری توسعه‌معادن و فلزات مرکز همایش‌های هتل ارم تهران

حضور دکتر مولوی زاده مدیر عامل شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان در کارگاه مدل کسب و کار شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات مرکز همایش های هتل ارم تهران

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email