/
/
حضور مدیرعامل شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان در همایش تخصصی انرژی فولاد

حضور مدیرعامل شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان در همایش تخصصی انرژی فولاد

حضور جناب آقای دکتر مولوی زاده مدیر عامل محترم شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان در اولین همایش تخصصی انرژی فولاد در مرکز همایش های هتل هما تهران – آذر ماه 1401

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email