/
/
بازدید دکتر سعد محمدی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات از خطوط تولید شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان

بازدید دکتر سعد محمدی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات از خطوط تولید شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email