/
/
دیدار آقای دکتر مولوی زاده با آقای مهندس شیرمحمدلو مدیرعامل شرکت آسیا سیر ارس مرکز نمایشگاه بین‌المللی راه آهن تهران

دیدار آقای دکتر مولوی زاده با آقای مهندس شیرمحمدلو مدیرعامل شرکت آسیا سیر ارس مرکز نمایشگاه بین‌المللی راه آهن تهران

دیدار آقای دکتر مولوی زاده با آقای مهندس شیرمحمدلو مدیرعامل شرکت آسیا سیر ارس مرکز نمایشگاه بین المللی راه آهن تهران

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email